5B

המסע הארוך והמייגע מתחיל אצלי בסטודיו. במחשבה שניה הוא התחיל במקום אחר לגמרי, עוד לפני שנים, מעבר להרי החושך, ונאלצתי לסדר לי סטודיו עם פסנתר וגיטרה ומחשב ודפים ועפרונות 5B כאלה שקצת נמרחים, כדי לספר אותו. (השתהות) רגע, איזה סיפור יש כאן?  אז זזזהו שכל יום מתחיל אחד חדש. לפעמים אחד ישן או אפילו אחד עתידי. יש בי צורך לדבר איתו, עם הסיפור, לראייןהמשך לקרוא "5B"